از دوشنبه پنجم مارچ ۲۰۱۸، شهروندان افغانستان مقیم فنلند، متقاضیان ویزه و هم میهنانی که پاسپورت چاپ شده خویش را تسلیم می شوند، می توانند بدون نوبت قبلی دوشنبه تا پنجشنبه به بخش قونسلی سفارت در لیدینگو مراجعه کنند.
یوازی په فنلند کی میشت افغان مهاجرین، د ویزی غوښتونکی، او هغه هیوادل چی پاسپورتونه یی چاپ شوی وی، کولی شی چی د دوشنبی څخه تر پنجشنبی پوری پرته له مخکینی نوبت څخه د قونسلی څانګی ته مراجعه وکری.

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265

Monday to Thursday 09:00 to 16:30

Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

Passport appointment:
appointment.passport@embassyofafghanistan.se
Tazkera appointment:
appointment.tazkera@embassyofafghanistan.se

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM